Kontakty

Názov:
Mikroregión “Požitavie – Širočina – záujmové združenie obcí pre CR”

Sídlo:
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany

Štatutárna zástupkyňa:
Ing. Justína Pálková
0918 862 027